Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Các dịch vụ của Công ty ETC bao gồm dịch vụ bảo hành thiết bị tin học cho hãng, dịch vụ bảo trì, sữa chữa, cung cấp thiết bị, linh kiện, hạ tầng mạng, dịch vụ bảo mật hệ thống, điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu. Hiện tại… Xem chi tiết →