Giải pháp thanh toán thẻ trả trước

Khách hàng: Ngân hàng TMCP Giai doạn triển khai: trên phạm vi toàn quốc trong 02 năm 2010 – 2011 Hệ thống phát hành, thanh toán và quản lý thẻ trả trước của Ngân hàng TMCP nhằm mục đích mở rộng các tiện ích của hệ thống thẻ trên phạm… Xem chi tiết →