Định hướng chiến lược

  • Công ty ETC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Viễn thông bao gồm Dịch vụ tích hợp hệ thống, phần mềm, dịch vụ Công nghệ thông tin.
  • Xây dựng và phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin chuyên nghiệp bao gồm dịch vụ tư vấn và triển khai, cung cấp giải pháp IT tổng thể, dịch vụ phần mềm.
  • Phát triển, mở rộng thị trường khách hàng, không chỉ cho các ngân hàng mà còn hướng tới các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn…
  • Phát triển kinh doanh thương mại các sản phẩm
  • Tăng cường năng lực quản lý, chất lượng nguồn nhân lực và quy trình quản lý chất lượng.

Print Friendly