Tech News
15/11/2019
Khởi động dự án Payment Hub với Ngân hàng Vietcombank
Ngày 14/11/2019 vừa qua, Ngân hàng Vietcombank cùng Liên danh nhà thầu ETC, Vietsoftware...
12/06/2018
HỘI THẢO “ẢO HÓA MÁY TRẠM TRONG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH”
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
23/04/2018
Giải pháp tổng thể cho ứng dụng Smart Mobile Advertising
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
20/10/2017
Triển khai thành công hệ thống ảo hóa máy trạm cho ngân hàng VietinBank
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
09/05/2017
Công ty phần mềm ETC đầu tư hạ tầng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
31/03/2017
VietinBankSc đầu tư hệ thống Core chứng khoán của Nhật Bản
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
14/06/2015
VietinBank ký kết hợp đồng triển khai dự án LOS
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
31/10/2014
VietinBank khởi động dự án Kiểm thử Thay thế CoreBanking
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
18/02/2014
VIETINBANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KHO DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
Vietinbank khởi động Dự án hệ thống phần mềm lớp giữa SOA Chiều 26/3/2012,...
27/09/2012
Dự án phần mềm lớp giữa SOA hoàn thành vượt tiến độ
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
ETC News
07/03/2020
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2020
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
23/02/2020
Ấn tượng Giải bóng đá Văn phòng TW Đảng
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
15/11/2019
Khởi động dự án Payment Hub với Ngân hàng Vietcombank
Ngày 14/11/2019 vừa qua, Ngân hàng Vietcombank cùng Liên danh nhà thầu ETC, Vietsoftware...
12/06/2018
HỘI THẢO “ẢO HÓA MÁY TRẠM TRONG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH”
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
02/06/2018
Đà Nẵng 2018 – Chuyến đi kết nối yêu thương!
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
23/04/2018
Giải pháp tổng thể cho ứng dụng Smart Mobile Advertising
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
12/02/2018
Tổng kết cuối năm 2017 Công ty ETC – Ý nghĩa và đầy sắc màu
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
13/01/2018
ETC received “Best Data Analytics Project in Vietnam” award by Asian Banker
On 12/01/2018, Asian Banker magazine held the award ceremony of Technology Innovation Awards 2018...
28/12/2017
ETC Technology Systems receives award “Top performing for Systems Power System Integrator” IBM 2017
On December 20 recently in Ha Noi, IBM had organized Business Partner Appreciation Night...
26/10/2017
Khai mạc giải bóng đá “Vietinbank Card Open Cup năm 2017”
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
20/10/2017
Triển khai thành công hệ thống ảo hóa máy trạm cho ngân hàng VietinBank
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
09/05/2017
Công ty phần mềm ETC đầu tư hạ tầng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
31/03/2017
VietinBankSc đầu tư hệ thống Core chứng khoán của Nhật Bản
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
29/08/2015
Dự án EDW quyết tâm “Together We Win”
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
14/06/2015
VietinBank ký kết hợp đồng triển khai dự án LOS
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
31/10/2014
VietinBank khởi động dự án Kiểm thử Thay thế CoreBanking
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.
18/02/2014
VIETINBANK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KHO DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP
Vietinbank khởi động Dự án hệ thống phần mềm lớp giữa SOA Chiều 26/3/2012,...
27/09/2012
Dự án phần mềm lớp giữa SOA hoàn thành vượt tiến độ
Sorry, this entry is only available in Vietnamese.