Giới thiệu

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (viết tắt là ETC) là một trong các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT).

Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng phát triển tương lai cũng như phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động của Khách hàng với mục tiêu đem lại giá trị lớn nhất cho Khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

  • Tích hợp hệ thống
  • Tích hợp phần mềm
  • Thông tin, truyền thông
  • Phát triển phần mềm
  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Print Friendly