Tầm nhìn

Phấn đấu đạt 100% khách hàng hài lòng với hàng hóa và dịch vụ do ETC cung cấp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng, quyền lợi của nhân viên công ty và quyền lợi của công ty.

Print Friendly