Đồng nghiệp thân thiện, quan tâm đến mọi người
Không chỉ là nơi để làm việc, đó còn là một ngôi nhà chung mà mỗi người luôn quan tâm đến mọi người

Đào tạo kỹ năng chuyên sâu môn
Nơi những người làm việc cùng bạn luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu

Được đào tạo kiến thức từ đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, chuyên gia nước ngoài. Các chuyến công tác trong và ngoài nước.Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cơ hội việc làm
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp
TUYỂN GẤP 20 JAVA DEVELOPER (có tuyển Fresher) 20 Hà Nội 30/07/2019
Tuyển gấp 10 kỹ sư hệ thống 10 Hà Nội 10/07/2019
Tuyển dụng 05 Kỹ sư Network 05 Hà Nội 10/07/2019
Tuyển gấp 05 kỹ sư bảo mật 05 Hà Nội 10/07/2019
[HOT] Tuyển dụng: 05 IT BA – Phân tích nghiệp vụ hệ thống 05 Hà Nội 30/06/2019
[Tuyển Gấp] 05 Trưởng Nhóm Phân Tích Nghiệp Vụ (BA Lead) 05 Hà Nội 30/06/2019
[Tuyển Gấp] 05 Nhân Viên Điều Phối Dự Án (Project Coordinator- PC) 05 Hà Nội 30/06/2019
TUYỂN GẤP 20 JAVA DEVELOPER 20 Hà Nội 30/06/2019
TUYỂN 30 NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (0-3 năm kinh nghiệm) 30 Hà Nội 20/06/2019
TUYỂN 10 KỸ SƯ HỆ THỐNG (FRESHER/ THỰC TẬP SINH FULLTIME) 10 Hà Nội 20/05/2019
TUYỂN 10 JAVA DEVELOPER 10 Hà Nội 20/05/2019
TUYỂN 10 NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 10 Hà Nội 20/05/2019
TUYỂN GẤP 10 NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM 10 Hà Nội 20/05/2019
Tuyển 10 Kỹ Sư Hệ Thống (Fresher/ Thực Tập Sinh Fulltime) 10 Hà Nội 30/04/2019
Tuyển gấp 05 Kỹ sư bảo mật 05 Hà Nội 28/02/2019
TUYỂN GẤP 10 NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM 10 Hà Nội 28/02/2019
TUYỂN 20 NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 20 Hà Nội 20/01/2019
TUYỂN GẤP 03 KỸ SƯ BẢO MẬT 03 Hà Nội 20/01/2019
TUYỂN GẤP 05 KỸ SƯ HỆ THỐNG 05 Hà Nội 20/01/2019
TUYỂN 10 JAVA DEVELOPER 10 Hà Nội 20/01/2019
TUYỂN DỤNG GẤP 05 KỸ SƯ NETWORK 05 Hà Nội 20/01/2019
TUYỂN DỤNG 02 TRƯỞNG NHÓM PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA LEAD) 02 Hà Nội 30/12/2018
TUYỂN DỤNG 03 QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM) 03 Hà Nội 30/12/2018
TUYỂN 10 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA 10 Hà Nội 30/11/2018
TUYỂN DỤNG 05 KỸ SƯ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 05 Hà Nội 15/11/2018
TUYỂN DỤNG GẤP 05 KỸ SƯ NETWORK 05 Hà Nội 30/11/2018
TUYỂN GẤP 10 TESTER 10 Hà Nội 15/11/2018
TUYỂN 10 JAVA DEVELOPER 10 Hà Nội 15/11/2018
Tuyển dụng 05 Kỹ sư triển khai giải pháp 05 Hà Nội 15/11/2018
TUYỂN DỤNG 05 KỸ SƯ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 05 Hà Nội 15/11/2018
TUYỂN GẤP 05 KỸ SƯ HỆ THỐNG 05 Hà Nội 30/10/2018
TUYỂN GẤP 05 KỸ SƯ BẢO MẬT 05 Hà Nội 30/10/2018
TUYỂN DỤNG 10 LẬP TRÌNH VIÊN C/C++ 10 Hà Nội 30/10/2018
TUYỂN GẤP 10 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA 10 Hà Nội 30/10/2018
Tuyển dụng 05 Kỹ sư phân tích số liệu (Intermediate, Senior) 05 Hà Nội 30/10/2018
Tuyển dụng 05 Kỹ sư triển khai giải pháp (Intermediate) 05 Hà Nội 30/10/2018
TUYỂN Gấp 05 LẬP TRÌNH VIÊN JAVA 05 Hà Nội 30/09/2018
TUYỂN DỤNG 05 LẬP TRÌNH VIÊN C/C++ 05 Hà Nội 30/09/2018
TUYỂN GẤP 05 KỸ SƯ BẢO MẬT 05 Hà Nội 30/09/2018
Tuyển gấp 05 Kỹ sư hệ thống 05 Hà Nội 30/09/2018
Tuyển gấp 05 Kỹ sư bảo mật 05 Hà Nội 15/08/2018
Tuyển dụng 05 Tester 05 Hà Nội 31/07/2018
Tuyển 05 Kỹ Sư Bảo Mật Hệ Thống 05 Hà Nội 31/07/2018
Tuyển 10 Kỹ Sư Hệ Thống 10 Hà Nội 31/07/2018
TUYỂN 10 NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 10 Hà Nội 30/06/2018
TUYỂN DỤNG 05 LẬP TRÌNH VIÊN C/C++ (0-3 NĂM KINH NGHIỆM) 05 Hà Nội 31/07/2018
Tuyển Lập trình viên Java 05 Hà Nội 15/04/2018
Tuyển Lập trình viên C/C++ 05 Hà Nội 15/04/2018
Tuyển 05 Tester 05 Hà Nội 15/04/2018
Tuyển 05 Phân tích nghiệp vụ Ngân hàng 05 Hà Nội 15/04/2018
Tuyển Lập Trình Viên Java 10 Hà Nội 15/12/2017
Tuyển dụng Kỹ sư Quản trị Hệ thống và CSDL 2 Hà Nội 30/11/2017
Tuyển dụng Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 1 Hà Nội 30/10/2017
Lập trình viên C/C+ 3 Hà Nội 25/08/2017