SỨC MẠNH NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC CỦA ETC​​

Được thành lập từ năm 2004, khởi đầu chỉ với 5 thành viên, đến nay Công ty Cổ Phần Hệ thống Công Nghệ ETC đã phát triển tới hơn 350 nhận sự có trình độ chuyển môn cao, được đào tạo tại các trường Đại học hàng đầu về ĐTVT-CNTT trong và cả ngoài nước.

Không dừng ở đó, mỗi nhận viên ở ETC luôn nhận được sự chia sẻ kiến thực từ nhưng nhận sự giàu kinh nghiệm, từ các chuyển gia CNTT Quốc tế, từ các đồng nghiệp và được liên tục đào tạo bởi các hãng CNTT hàng đầu thế giới.