GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook

Giải pháp kho dữ liệu doanh nghiệp – Enterprise Data Warehouse (EDW) được xây dựng giúp cho ngân hàng sử dụng kho dữ liệu một cách có hiệu quả để đưa ra các báo cáo phân tích, hỗ trợ ra quyết định cũng như các mô hình dự báo khoa học. Với giải pháp này, các ngân hàng sẽ có các bước đi hiệu quả, tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, nâng cao chất lượng công tác dự báo và giảm thiểu các rủi ro khi đưa ra các chiến lược kinh doanh.

Các tính năng vượt trội của hệ thống

– Hệ thống EDW vận hành như một nguồn chính của dữ liệu tập trung, đồng nhất và tích hợp.
– Thực hiện quản lý dữ liệu theo các giai đoạn.
– Ghi nhận dữ liệu gần thời gian thực cho các báo cáo vận hành. • Phát triển các kho dữ liệu chủ đề cho dashboard và Báo cáo OLAP.
– Làm việc với các cấu phần MDM/CDI để cung cấp cái nhìn đơn nhất của mối quan hệ doanh nghiệp, khách hàng.
– Chuyển đổi báo cáo và dữ liệu từ hệ thống và nền tảng sẵn có.
– Phục vụ cho khối lượng dữ liệu ngày càng lớn trong tương lai.
– Tích hợp nhiều kênh truy xuất như web, email, thiết bị di động, v…v
– Phân tích đa chiều của các khối OLAP cho phép chia nhỏ, truy xuất từ trên xuống Theo các chiều.
– Cung cấp các mẫu biểu và báo cáo theo cả tiếng Anh và tiếng Việt
– Cải thiện hiệu năng truy vấn và báo cáo.
– Hỗ trợ tùy biến, Khai thác dữ liệu và Phân tích dữ liệu cao cấp trong tương lai.
– Thử nghiệm, Triển khai và hỗ trợ sản phẩm cho nhiều dịch vụ dữ liệu khác nhau và các yêu cầu thay đổi.