Triển khai quốc tế, các dự án tối ưu hóa và hợp tác tại hơn 80 quốc gia

Công ty của bạn có quy mô cỡ nhỏ hoặc vừa nhưng đang muốn trở thành một doanh nghiệp mang tầm quốc tế? Bạn đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh quốc tế của mình, hay bạn cần triển khai ERP ở nước ngoài?

Nếu bạn đã thành lập các công ty con ở nước ngoài, bạn có thể cần truy cập vào dữ liệu của các công ty này. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sự minh bạch về thanh khoản và báo cáo cũng như các quy trình nghiệp vụ hài hòa và thống nhất.

Để triển khai SAP suôn sẻ ở nước ngoài, bạn nên chọn làm việc với các chuyên gia về thị trường cỡ vừa tại địa phương và các cố vấn đáng tin cậy.

ETC là thành viên của United VARs, liên minh hàng đầu của các nhà cung cấp giải pháp SAP cho thị trường cỡ trung. Là Đối tác Bạch kim, United VARs được SAP chứng nhận có hạng đối tác cao nhất. Điều này có nghĩa là United VARs là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trên thế giới với hơn 10 năm kinh nghiệm, đảm bảo dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho các dự án triển khai quốc tế, dự án tối ưu hóa ERP và gần biên giới.

Các nét chính

 • 40 nhà cung cấp giải pháp SAP dẫn đầu thị trường
 • Hoạt động tại hơn 80 quốc gia
 • Hơn 10.000 chuyên gia tư vấn cho thị trường cỡ trung của SAP
 • Phục vụ 8.000 khách hàng trên toàn thế giới

Hợp tác quốc tế

Các thành viên của United VARs đã thực hiện hơn 300 dự án triển khai SAP quốc tế – và hơn 8.000 dự án chung.

Tìm hiểu thêm về câu chuyện thành công của United VARs. Đọc thêm

Lý do tại sao bạn nên chọn ETC và United VARs cho việc triển khai SAP toàn cầu của mình

 • TIẾP CẬN TOÀN CẦU: Mạng lưới ở hơn 90 quốc gia bao gồm các thị trường phù hợp nhất với một trưởng dự án trung tâm cho dự án triển khai SAP toàn cầu của bạn.
 • CẢM GIÁC THÂN THUỘC: Dịch vụ & hỗ trợ tại chỗ phù hợp nhờ kiến ​​thức về ngôn ngữ, văn hóa và các yêu cầu và thay đổi về địa phương & pháp lý. Các tiện ích cụ thể theo quốc gia.
 • DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG: Các thành viên của United VARs là những nhà dẫn đầu công nghệ tuyệt vời. Chỉ những đối tác SAP địa phương tốt nhất mới có thể trở thành thành viên của United VARs, liên quan đến nhiều năm kinh nghiệm, hạng đối tác SAP và kiến ​​thức SAP đặc trưng ngành.
 • CHUYÊN GIA TÍCH HỢP: Tích hợp và tối ưu hóa các hệ thống toàn cầu của bạn tạo ra các quy trình thống nhất, các báo cáo minh bạch và đồng nhất.
 • CHIA SẺ DANH MỤC: Khách hàng được hưởng lợi từ các kinh nghiệm, giải pháp và nguồn lực được chia sẻ trong môi trường toàn cầu.

United VARs – Đoàn kết là Sức mạnh

Các thành viên của United VARs là những thực thể độc lập. Mỗi thành viên có chiến lược thị trường và danh mục giải pháp riêng, nhưng tất cả đều cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là làm cho các dự án quốc tế của bạn thành công.

Bạn đang lên kế hoạch cho một dự án quốc tế? Hãy liên lạc với ETC: sales@etc.vn

Để biết thêm thông tin về United VARs, vui lòng truy cập www.united-vars.com

[:en]

International roll-outs, optimization projects, and cooperation in over 80 countries

Is your company small or medium-sized but looking to become an international player? Are you planning to expand your international business, or do you need to perform an ERP implementation abroad?

If you have already set up some international subsidiaries, you may need access to their data. To do so, you will need transparency regarding liquidity and reporting as well as harmonized and integrated business processes.

For smooth SAP implementations abroad, you should choose to work with local mid-market experts and trusted advisors.

ETC is a member of United VARs, the leading alliance of SAP solution providers for the mid-market. As a Platinum Partner, United VARs is certified with the highest SAP status. This means United VARs is among the leading solution providers in the world with over 10 years of experience, guaranteeing the best service and support for your international roll-out projects, ERP optimization projects, and cross-border nearshoring.

At a Glance

 • 40 market-leading SAP solution providers
 • Operating in over 80 countries
 • Over 10,000 SAP mid-market consultants
 • Serving 8,000 customers worldwide

International Collaboration

United VARs members have implemented over 300 international SAP implementation projects — and more than 8,000 joint projects.
Read more about United VARs success stories. Read more now

This is why you should choose ETC and United VARs for your global SAP implementations

 • GLOBAL REACH: Network in over 90 countries covering the most relevant markets with one central project lead for you global SAP implementation project.
 • LOCAL FEEL: Tailored on-site service & support thanks to knowledge about language, culture and local & legal requirements and changes. Country-specific add-ons.
 • MARKET LEADERS: United VARs members are hand-selected technology leaders. Only the best local SAP partners can become members of United VARs, regarding their years of experience, SAP status, and industry-specific SAP knowledge.
 • INTEGRATION EXPERTS: Integration and optimization of your global systems creates unified processes, transparency, and uniform reporting.
 • SHARED PORFOLIO: Customers benefit from shared experiences, solutions and resources in a global environment.

United VARs – Stronger than One

United VARs members are independent entities. Each has its own market strategy and solution portfolio, but all work together towards the common goal of making your international projects successful.

Are you planning an international project? Get in touch with ETC: sales@etc.vn

For more information about United VARs please visit www.united-vars.com