KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN MUA SẮM VÀ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU HỒI VÀ XỬ LÝ NỢ CHO VIETINBANK

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook

Ngày 17/5/2018, Liên danh ETC – Hitachi eBworx và VietinBank  đã chính thức Khởi động dự án “Mua sắm và triển khai giải pháp phần mềm Hệ thống Quản lý thu hồi và xử lý nợ” (DCRS) tại VietinBank.

Tham dự buổi Lễ về phía Liên danh ETC – Hitachi eBworx có: Ông Phạm Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC); ông Hà Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Hiroyuki Yagi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Hitachi eBworx Sendirian Berhad (Hitachi eBworx); cùng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc Công ty ETC và các thành viên dự án của Công ty Hitachi eBworx.

Về phía VietinBank có: Ông Lê Đức Thọ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin (CNTT); bà Lê Anh Hà – Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro; cùng các ông/bà là trưởng/phó các phòng/ban liên quan tham dự.

VietinBank quyết định đầu tư mua sắm và triển khai Hệ thống DCRS, lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất, phù hợp trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp CNTT liên quan đến quản lý tín dụng ngân hàng là Liên danh ETC – Hitachi eBworx. Liên danh ETC – Hitachi eBworx đã đáp ứng được các điều kiện quan trọng VietinBank đưa ra và có giải pháp phù hợp với hệ thống VietinBank. Bản thân Hitachi eBworx là công ty rất có uy tín và danh tiếng trong triển khai Hệ thống DCRS tại khu vực Đông Nam Á. Việc đầu tư Hệ thống DCRS hiện đại và hỗ trợ toàn diện trong việc quản lý tín dụng ở khâu cuối cùng của quy trình tín dụng khép kín, được VietinBank đánh giá là rất cấp thiết. Bởi Hệ thống DCRS sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi và xử lý nợ, đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng và hoạt động phát sinh.