Khởi động dự án Payment Hub với Ngân hàng Vietcombank

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook

Ngày 14/11/2019 vừa qua, Ngân hàng Vietcombank cùng Liên danh nhà thầu ETC, Vietsoftware  Finastra đã trang trọng tổ chức buổi Lễ khởi …