Năng lực thực hiện dự án
 • Giải thưởng
 • Chứng chỉ
 • Giải thưởng “ Best Data Analytics Project in Vietnam” của Asian Banker (2018)
 • Giải thưởng “Top Performance Partner of FY2017” của HPE (2017)
 • Giải thưởng “Best Project 2017” của Sony (2017)
 • Giải thưởng “Best Innovation Partner in Vietnam” năm 2017 của SAP
 • Giải thưởng “Top Performing Systems Power Systems Integrator” của IBM (2017)
 • Giải thưởng “Top Solution Partner of FY” của HPE (2016)
 • Giải thưởng “Performance Patner of FY” của HPE ( 2016)
 • Giải thưởng “Rising star Partner of the year” của Vmware ( 2016)
 • Giải thưởng “Strategic win of the year” của Vmware” (2016)
 • Giải thưởng “Rising star Partner of the year” của Vmware ( 2015)
 • Giải thưởng “High Commitment Partner” của Mtech ( 2013)
 • Giải thưởng “Top Securworld Patner” của RSA (2013)
 • Giải thưởng “Best innovation partner of the year” của SAP (2013)
 • Giải thưởng “FX13 Top Data Center Tier – 2 Partner” của CISCO (2013)
 • Giải thưởng “Đại lý tích hợp giải pháp xuất sắc nhất” của IBM – FPT
 • Giải thưởng “Solution Parter” trong khu vực Đông Nam Á của Milestone (2010)
 • Giải thưởng “Solution Parter” trong khu vực Đông Nam Á của RSA (2010)
 • Giải thưởng “Successful Business Model of Bank ATM project” của Sony (2008)
 • Giải thưởng cho những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giám sát IP Camera trong ngân hàng của Sony ( 2008)
 • Giải thưởng “Special Recognition Award IPELA“, “IP monitoring: Special recognition Outstanding perfor – mance in FY” của SONY IPELA (2016)
 • Giải thưởng cho những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giám sát IP Camera – APAC của Sony (2005,2006)

Với tiềm lực về sức mạnh nhân sự sẵn có, ETC không ngừng bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ thông qua các chứng chỉ đào tạo chuyên môn từ các đối tác uy tín trên thế giới. Tính đến hiện nay, ETC đã sở hữu cho mình các chứng chỉ của các hãng công nghệ thông tin lớn trên thế giới, ngoài ra còn các chứng chỉ quản lý chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ uy tín.

CHỨNG CHỈ HẠ TẦNG VÀ BẢO MẬT

 • Network: CCNP, CCNP Voice, Citrix professional networking,…
 • Server: HP ATP, IBM AIX, IBM Power System, Fujitsu M10…
 • Virtual: Vmware VCP6,…
 • Database: Oracle OCP, IBM certified specialist PureData System for Analytics v7.1, SAP BOBIP,…
 • Firewall: CheckPoint Certified Security Administrator (CCSA),Palo Alto ACE,…
 • Security: CCNP Security, Juniper AJEST, CEH, RSA DLP,…
 • Camera: Milestone expert 2016,…

CHỨNG CHỈ PHẦN MỀM, NGHIỆP VỤ

 • Chứng chỉ quản lí dự án chuyên nghiệp PMP
 • Chứng chỉ kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp ISTQB