E-ESPORT – BÙNG CẢM XÚC, CHÁY ĐAM MÊ

E-Esport là giải thể thao điện từ lần đầu lần đầu tiên được tổ chức tại ETC dành riêng nội bộ cho anh chị em ETC với 2 bộ môn Liên minh huyền thoại và Liên quân mobile, đựợc tổ chức xuyên suốt hai ngày 02/07 và 03/07 với Tổng giá trị giải thưởng lên […]