CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ETC

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook
Chiều 5/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết, trong 15 năm qua, với nhiều kết quả đạt được, Cổng TTĐT Chính phủ là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, hoạt động đối nội, đối ngoại; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã tạo được dấu ấn truyền thông mạnh mẽ về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, công khai, minh bạch, nói đi đôi với làm; tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp….
Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, để làm tốt hơn, chuyên sâu hơn và chuyên nghiệp hơn, Cổng TTĐT Chính phủ đang tìm các phương thức triển khai công việc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với xu thế, không để bị lỗi thời về công nghệ.
Cảm ơn sự hợp tác của ETC, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm mong muốn thông qua hợp tác, dựa trên năng lực công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, ETC sẽ hỗ trợ, cung cấp cho Cổng TTĐT Chính phủ một số sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng thành tựu của Công nghệ 4.0, giúp Cổng TTĐT Chính phủ nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm, dịch vụ do Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Theo ông Phạm Tiến Hưng, thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội tốt đẹp giữa hai đơn vị và cũng để cho Công ty ETC có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Cổng TTĐT Chính phủ; đồng thời chúc Cổng TTĐT Chính phủ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước đối với những thông tin kịp thời, nhanh chóng và chính xác cũng như đóng góp vào quá trình chuyển đổi số.