ETC đón đầu, tiên phong vững bước vượt qua đại dịch

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook
Đại dịch xảy ra ảnh hưởng lên mọi mặt của đời sống xã hội. Để thích ứng có thể nói phương thức giao tiếp, làm việc và vận động trong xã hội đã thay đổi rất nhiều.
Chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào phương thức giao tiếp, thực hiện công việc đã là một xu hướng thì nay lại diễn ra mạnh mẽ và triệt để, toàn diện hơn.
Với các công ty công nghệ nói chung và với ETC nói riêng, chắc chắn đây là một thách thức lớn, tuy nhiên, ETC lại tìm thấy cơ hội trong thách thức đó và nắm lấy nó như một cơ hội để bứt phá.
ETC cũng tự hào là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu và hiện thực hoá xu hướng đó. ETC luôn ý thức về giá trị con người, trân trọng khách hàng và sát cánh với các đối tác, mong muốn chia sẻ khó khăn với các đối tác để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, cùng tháo gỡ các khó khăn và cùng vượt qua đại dịch.