ETC nhận giải thưởng “Dự án Phân tích dữ liệu tốt nhất Việt Nam” của Asian Banker[:en]ETC received “Best Data Analytics Project in Vietnam” award by Asian Banker

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook

Ngày 12/01/2018 vừa qua, tại Hà Nội Tạp chí Asian Banker đã tổ chức lễ trao các giải thưởng Technology Innovation Awards 2018 cho các tổ chức đạt giải tại Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) – ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc, ông Trần Hồng Thắng – Giám đốc dự án cùng đại diện liên danh ETC – Tech Mahindra ông Hà Mạnh Hùng – Phó chủ tịch Công ty ETC và ông Srinivasa Venugopal – AVP Business Development công ty Tech Mahindra Vietnam đã tham gia lễ trao thưởng đặc biệt này và vinh dự cùng nhau nhận giải thưởng “Dự án Phân tích dữ liệu tốt nhất Việt Nam – Best Data Analytics Project in Vietnam” cho dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW/BI) của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) do Liên danh Công ty Cổ phần hệ thống Công nghệ ETC và Công ty Tech Manhindra triển khai. Đây là một trong các giải thưởng uy tín nằm trong nhóm giải thưởng về Đổi mới Công nghệ của Asian Banker.

Giải thưởng Đổi mới Công nghệ vinh danh ngân hàng và đối tác cung cấp giải pháp CNTT về thành tựu trong việc triển khai thành công giải pháp, cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ, tiện ích, dẫn đầu xu hướng dành cho khách hàng, tạo được vị thế trên thị trường tài chính và có những chiến lược phát triển ngân hàng công nghệ ấn tượng trong năm.

Dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW/BI) do Liên danh Công ty Cổ phần hệ thống Công nghệ ETC và Công ty Tech Manhindra khởi động đầu năm 2014, đến giữa 2014 đưa vào vận hành kỹ thuật, bắt đầu tích hợp dữ liệu lịch sử từ các hệ thống nguồn đồng thời phục vụ chuyển đổi hệ thống thông tin quản lý MIS của ngân hàng. Dự án là một hành trình dài, liên tục bổ sung các hệ thống nguồn và lĩnh vực phân tích, đến giữa năm 2017 toàn bộ gần 20 lĩnh vực phân tích đã được đưa vào khai thác với dữ liệu lịch sử nhiều năm thu thập từ hơn 20 hệ thống nguồn khác nhau, bao phủ gần như toàn bộ các hệ thống tác nghiệp của VietinBank. Một trong những thử thách lớn nhất của dự án là việc thực hiện song song với quá trình chuyển đối, nâng cấp, thay thế của một loạt các hệ thống nguồn, trong đó quan trọng nhất là hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking), Tài trợ thương mại và Ngân hàng điện tử. Tuy nhiên đây cũng là đóng góp vô cùng giá trị của dự án cho phép giảm thiểu công sức, thời gian và chi phí cho công tác chuyển đổi dữ liệu lịch sử của các hệ thống nghiệp vụ. Công tác khai thác báo cáo phân tích toàn hàng, dữ liệu lịch sử cập nhật không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển đổi từ hệ thống nghiệp vụ cũ sang hệ thống mới, đặc biệt với các hệ thống lớn và quan trọng như hệ thống ngân hàng lõi Core Banking, là một thách thức lớn mà dự án đã thực hiện được.

Yếu tố công nghệ đóng góp vô cùng lớn vào thành công của dự án đó là nền tảng công nghệ kho dữ liệu và phân tích cao cấp vượt trội hàng đầu thế giới của SAP. Hệ thống được dự kiến xử lý tới 40TB dữ liệu thô, tuy nhiên hiện tại tổng dữ liệu thô lưu trữ trong hệ thống đã vượt xa con số này mà hệ thống vẫn đảm bảo hiệu năng đáp ứng đồng thời 500 người dùng khai thác báo cáo và 250 người dùng thực hiện chức năng phân tích. Với vai trò là thành viên đứng đầu liên danh và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ công nghệ của dự án, ETC đã triển khai và tối ưu toàn bộ các cấu phần công nghệ của dự án, từ phần cứng, phần mềm, mạng, bảo mật để mang đến cho người dùng trải nghiệm vượt trội về tính năng và hiệu năng của giải pháp. Thành công của dự án còn mang dấu ấn đậm nét của Tech Mahindra với mô hình dữ liệu iDecisions được các chuyên gia của Tech Mahindra cập nhật đáp ứng các yêu cầu đặc thù của VietinBank.

Bên cạnh giải thưởng của Asian Banker, ETC cũng được SAP trao tặng giải thưởng SAP Best Innovation Partner tại Việt Nam năm 2017. Hiện nay ETC là thành viên đại diện duy nhất của Việt Nam trong Liên minh United VARs – liên minh đối tác toàn cầu lớn nhất của SAP. United VARs là đối tác Bạch kim (hạng cao nhất) của SAP toàn cầu, liên tiếp nhiều năm giành giải thưởng Pinnacle Award của SAP.

Tạp chí tài chính ngân hàng hàng đầu của khu vực châu Á Asian Banker được biết đến rộng rãi là tổ chức tư vấn độc lập hàng đầu khu vực trong việc nghiên cứu, đánh giá và định hướng xu hướng ngành dịch vụ tài chính ngân hàng. Asian Banker hàng năm đều thực hiện đánh giá và công bố các giải thưởng quốc tế uy tín trong ngành theo các tiêu chí quan trọng và đa dạng nhằm vinh danh và thúc đẩy sự tiến bộ của ngành tài chính ngân hàng. Lý do mang đến uy tín của Giải thưởng chính là tính độc lập, nghiêm khắc, công minh và minh bạch trong quá trình đánh giá. Các chương trình giải thưởng được điều hành bởi một nhóm các nhà nghiên cứu cao cấp thực hiện các nghiên cứu thực tế và nghiên cứu thực địa, với nhiều giờ phỏng vấn các ứng cử viên theo danh sách đã sàng lọc. Mỗi chương trình giải thưởng đều được xác định bởi một phương pháp rõ ràng và thẻ điểm minh bạch được công bố và chia sẻ rộng rãi trong ngành.

Đêm trao giải đã diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng cùng sự góp mặt của rất nhiều đại diện lãnh đạo các đơn vị tài chính ngân hàng cũng như các đối tác cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam hiện nay.[:en]On 12/01/2018, Asian Banker magazine held the award ceremony of Technology Innovation Awards 2018 for organizations in Vietnam in Hanoi.

Representatives of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) – Mr. Tran Cong Quynh Lan – Deputy General Director, Mr. Tran Hong Thang – Project Director and ETC – Tech Mahindra consortium representatives Mr. Ha Manh Hung – ETC Vice President and Mr. Srinivasa Venugopal – AVP Business Development of Tech Mahindra Vietnam participated in this special award ceremony and were honored to receive the “Best Data Analytics Project in Vietnam” “For the Enterprise Data Warehouse (EDW / BI) project of VietinBank, jointly developed by ETC and Manhindra. This is one of the most prestigious awards in the Asian Banker Technology Innovation Awards Group.

Technology Innovation Award honors banks and partners for providing IT solutions for successful implementation of solutions, providing technology and utility products, leading the trend for customers, gaining a foothold in the financial market and possessing impressive technological banking development strategy throughout the year.

The Enterprise Data Warehousing (EDW / BI) project started by ETC – Manhindra consortium in early 2014, and was put into operation by mid-2014, gathering historical data from the source system and simultaneously transforming the bank’s MIS management information system. The project is a long, continuous process of adding source systems and analytical fields. By mid-2017, nearly 20 fields of analysis have been put into operation with historical data collected over the years. More than 20 different source systems, covering almost all of VietinBank’s operating systems. One of the biggest challenges of the project is the parallel implementation of the transfer, upgrade and replacement of a range of source systems, of which the most important is the Core Banking system, Trade Finance and e-Banking. However, this is also a very valuable contribution of the project to minimize the effort, time and cost of converting historical data of business systems. The full report analysis, historical update data is not interrupted during the transition from the old business system to the new system, especially with large and important systems such as the system. core banking Core Banking, is a great challenge that the project has done.

Technological contribution to the success of the project is the foundation of SAP’s world-class advanced data warehouse and analysis technology. The system is expected to handle up to 40TB of raw data, but at present the total raw data stored in the system has far exceeded this number, and the system still ensures performance responding to 500 users simultaneously, and allowing 250 users to perform analysis. As a lead partner and responsible for the overall technology of the project, ETC has deployed and optimized all of the technology components of the project, from hardware, software, networking, security to bring users superior experience on the features and performance of the solution. The success of Tech Mahindra is also reflected in the iDecisions data model updated by Tech Mahindra experts to meet the specific requirements of VietinBank.

Beside Asian Banker, ETC is also awarded the SAP Best Innovation Partner in Vietnam by SAP in 2017. Currently, ETC is the only representative member of Vietnam in United Alliance VARs – SAP’s largest bridge. United VARs is SAP’s global Platinum partner, and has won the SAP Pinnacle Award for many consecutive years.

Asia Banker’s leading financial and banking magazine is widely recognized as the region’s leading independent advisory firm in the research, assessment and direction of the financial services industry. Asian Banker annually evaluates and publishes internationally acclaimed awards in the industry according to important and diverse criteria to honor and advance the progress of the banking and finance industry. The reason for the prestige of the award is that it is independent, strict, fair and transparent in the evaluation process. The awards program is run by a team of senior researchers who carry out fieldwork and field research, with hours of interviews with selected candidates. Each award program is determined by a clear and transparent methodology that is publicized and shared widely in the industry.

The awards night was a success and left many impressed with the participation of many representatives of leaders of financial and banking units as well as the partners providing the leading IT products and services in Vietnam today.