SỨC MẠNH NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC CỦA ETC​​

Được thành lập từ năm 2004, khởi đầu chỉ với 5 thành viên, đến nay Công ty Cổ Phần Hệ thống Công Nghệ ETC đã phát triển tới hơn 800 nhận sự có trình độ chuyển môn cao, được đào tạo tại các trường Đại học hàng đầu về Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, hoá sinh, tài chính kinh tế ở cả trong và ngoài nước.

Không dừng ở đó, mỗi nhân viên ở ETC luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức từ những nhân sự giàu kinh nghiệm, các chuyên gia CNTT Quốc tế và được liên tục đào tạo bởi các hãng CNTT hàng đầu thế giới.