Triển khai thành công và kết thúc dự án Hệ thống Bao thanh toán vietinbank

Share on facebook
Chia sẻ lên Facebook

Tháng 6/2019, dự án Hệ thống Bao thanh toán và Tài trợ chuỗi cung ứng kết nối với Hệ thống CoreBanking (SCF) tại VietinBank đã chính thức đi vào …